Read The Duterte Manifesto by Rodrigo Duterte - Free eBooks Download

Rodrigo Duterte

The Duterte Manifesto: Mga aral mula sa mga banat at mga talumpati ni PRESIDENT RODRIGO DUTERTE

Title : The Duterte Manifesto
Author :
Rating : 6
ISBN :
Format Type : Hardcover
Number of Pages :